Haşere Kontrol Hizmetleri


BMS Group olarak sağlıklı bir yaşamın herkesin en temel haklarından biri olduğuna inanıyoruz. Zararlı canlılarla mücadele ve kontrol yöntemleri hiç şüphesiz bir kitle sağlığı hizmeti olarak da ele alınır. Doğru ve etkili bir hizmet için alanında gerekli eğitimleri tamamlamış tecrübe sahibi personeller ve mevcut şartlar göz önüne alınarak doğru projelendirilmiş, detayları belirlenmiş uygulama yöntemleri kullanılmalıdır.

Her işletme zeminde, tavanda veya duvarlarda kullandığı yalıtım veya tasarım malzemelerinden, binanın genel yapısı, bulunduğu bölgenin altyapısı ve sorun teşkil eden canlı kategorisine kadar önemli farklılıklara sahiptir. Bu nedenle her hizmet yeni bir proje ele alınmalıdır.

Sadece bina yapısına veya canlı türüne göre sunulan hizmetler maalesef kalıcı bir çözüm sunamamakta ve aynı sorunun defalarca ve büyüyerek yaşanmasına neden olmaktadır.

BMS Group olarak Temizlik Hizmetlerimizin bir altbaşlığı ve tamamlayıcısı olarak olarak sunduğumuz HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ kapsamında her projeyi bu bakış açısı ile sıfırdan ele alıyor, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve insan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler kullanıyoruz.

Bu kapsamda sunulan kurumsal hizmet başlıkları şu şekilde sıralanabilir;

 • İlaçlama
 • Fümigasyon
 • Bitki Bakım Hizmetleri
 • Su Deposu ve Sebil Dezenfeksiyonu
 • Hijyen Hizmetleri
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

Detaylı Bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Haşere kontrol programının, HACCP ön koşul programı kapsamında olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca “Türk gıda mevzuatı ve gıda üretim ve satış yerleri hakkında yönetmelik”in 19.maddesinde haşere kontrol programları şu şekilde açıklanmaktadır; ile ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

“Zararlı canlılarla mücadele için etkili, sürekli bir program yapılmalıdır.Zararlı canlılarla mücadelede ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler üzerinde taksit ettikleri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı, sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalıdır.Bunlar bu konuda eğitilmiş personel tarafından nakledilmeli ve kullanılmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele için bakanlıkça izin verilen ilaçlar kullanılmalıdır”

Doğru ve kalıcı çözüm sunabilmek için alttaki adımları titizlikle izliyoruz;

 • ÖN KEŞİF 
 • PROJE HAZIRLAMA
 • UYGULAMA
 •  KONTROL
 • RAPORLAMA