Personel İstihdamı ve Bordrolama Hizmeti


BMS Group Türkiye İş Kurumu’nun 03.10.2011 tarihli ve 495 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir. İşkur istihdam bürosudur ve Özel İstihdam Büroları Derneği üyelerindendir.

Maliyetlerini minimum, verimliliğini ise maksimum düzeyde tutmayı hedefleyen firmalar, artık Personel İstihdamı hizmetlerinden uzmanlık gerektiren en özel pozisyonlar için de faydalanıyor.

Artan rekabet ve küreselleşme şartları, firmaları maliyet avantajı oluşturma ve ürün kalite/fayda parametlerini azami seviyeye çıkartmaya zorlamaktadır. Bu rejkabette ayakta kalabilmek ve ilerlemek isteyen firmalar kendi ana iştigal konuları ve ürün-hizmet uzmanlık alanları dışındaki gereksinimlerini dış alım yöntemi ile çözmektedir.

Firmaların maliyet, verimlilik ve devamlılık açısından en büyük ihtiyaçları Personel İstihdamı Hizmetidir. Bu hizmeti dışarıdan temin ederek zaman-kaynak tasarrufu ile verimlilik ve uzmanlık imkanı yakalayan firmalar kanuni olarak kendilerine ağır yükler ve farklı sorumluluk alanları açan önemli bir yükten kurtulmuş olurlar.

Personel İstihdam hizmeti, geçici ve özel uzmanlık gerektirmeyen dönemsel personel istihdamı taleplerini aşarak zamanın ihtiyaçlarına uyum sağlamaktadır.

Firmalar günümüzde belirli alanlarda uzmanlaşmış ve kendileri için stratejik önem arz eden görevler için de Personel İstihdam Hizmetini tercih etmektedirler.

BMS Group olarak dönemsel ve kalıcı tüm işgücü ihtiyaçlarına ve istihdamına çözümler sunuyoruz. Müşterilerimin talep ettiği personelleri İK havuzumuzdan seçerek, irtibatta olduğumuz kamu veya özel sektör istihdam büro arşivlerinden talep ederek, pozisyona uygun ilan çalışması ve görüşmeleri yaparak müşterilerimize en uygun adayları en kısa sürede kendilerine sunmaktayız. İşe başlayan personellerin tüm kanûni yükümlülüklerini üzerimize alarak hem iş ortaklarımızın maliyetleri daha doğru kontrol edebildikleri bir düzene sahip oluyor hem de personel istihdamı sonucu oluşabilecek tüm olası olumsuz ihtimalleri bertaraf etmiş oluyorlar.

Personel İstihdam Sürecimizin başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Talep

Müşteri ihtiyaç duyduğu personel ve görev tanımı ile ilgili tüm detayları

  • Teklif

Gelen bilgiler doğrultusunda maliyet analizi yapılarak hizmet ile ilglili teklifin sunulması

  • Sözleşme

Üzerinde anlaşılan şartlar doğrultusunda sözleşme imzalanır

  • Personel Arama

İhtiyaç duyulan personel adaylarına tüm sektörel ve profesyonel yöntemler kullanılaraka ulaşılması

  • Yönlendirme

Göreve uygun olan adayların ön görüşmeler sonucu belirlenerek iş ortağımıza iletilmesi

  • Bordrolama

İş ortağımız tarafından uygun bulunan adayların Yasal prosedürler çerçevesinde BMS Group kadrosunda işe başlatılması

  • Ödeme

Ödeme dönemlerinde iş ortağımızdan gelen hak ediş bilgileri doğrultusunda personele alacaklarının aktarılması

  • Faturalandırma

İş ortağımızın onayı ile hizmetin faturalandırılması