Tesis Yönetimi Hizmetleri


Entegre Tesis yönetimi

Günümüz iş hayatının ulaştığı noktada şirketlerin aslî sorunu kendi işlerine odaklanabilmektir. Firmalar devamlılıklarını sağlayabilmek adına ihtiyaç duydukları hizmetlere dışalım yöntemi ile ulaşmayı tercih etmektedirler. Bu şekilde tüm hizmetlere uzmanlık dercesinde sahip olma imkânı da bulurlar.

Ancak Temizlik, Güvenlik, Haşere Kontrol, Peyzaj-Bahçe Bakım, Catering, Bina Yönetimi ve sair farklı hizmetleri farklı firmalardan almak da ayrıca bir iş yükü getirmekte ve projeler üzerinde kontrolsüzlük ve aksaklıklara neden olabilmektedir.

BMS Group olarak tüm hizmet dallarını tek elden sunabilme gayretimizin en önemli nedeni müşterilerilerimize zaman ve bütçe tasarrufu sağlayarak motivasyon ve verimlilik artışına ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede ilgili hizmetler müşterilerimize daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli çözümler olarak ulaşır. Gerek müşterilerimiz gerekse BMS Group firma yöneticileri ortaya çıkan şeffaflık, sorumluluk ve hızlı çözümler sayesinde çok daha yönetilebilir hizmet alanlarına kavuşmuş olurlar.

Proje başlangıcında günlük, periyodik ve özel çözümlerin uygulanma sıklığı ve şekli üzerinde müşterilerimize özel bir raporlama yapılır. Bu sayede hizmet alan firma, proje başlangıcından itibaren hangi hizmete ne şartlarda ve sıklıkta sahip olacağını bilir.

Uluslararası standartlara oturtulmuş alan detaylandırma çalışmalarımız ile eylem planlarımızı raporlar ve her ayrıntıya hâkim olmaya çalışırız.

Hem son kullanıcı hizmet taleplerine odaklı olarak hem de çalışanlar adına İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini en baştan bilir ve yüksek ölçüde Risk Yönetimi tesis ederiz.

Görev alan personellerimizim tamamı kendi alanlarında gerekli eğitimleri tamamlamış, BMS Akademiye katılarak alanı ile ilgili diğer uzmanlık eğitimlerini almış, yazılı ve sözlü mülâkatlarda başarılı olmuş ve bu başarılarını sertifikalandırmışlardır.

BMS Group olarak sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmamızı sağlayan en ayırt edici özelliklerimizden biri de uzun yıllardır herhangi bir projede veya tek bir noktada edindiğimiz deneyimlerimizi Hizmet Ar-Ge’si ile geliştirerek tüm projelerimize yansıtacak şekilde sürekli geliştirme ve iyileştirme çabalarımızdır.

Tesis Yönetimi Hizmetlerimizin iş ortaklarımıza sunduğu avantajları;

 • Kesintisiz ve profesyonel hizmet kalitesine ulaşmak,
 • Her konuda uzman görüşü ve desteği almak,
 • Asıl iştigal konusuna odaklanabilme imkânına kavuşmak,
 • Azami derecede maliyet tasarrufu sağlamak ve
 • Operasyonel zaman kayıplarının ve iş yükünün ortadan kalkması olarak sıralayabiliriz.

 

BMS Group, iş ortaklarından gelen talepler üzerine tüm bu hizmet alanlarını tek bir başlıkta birleştirerek Entegre Tesis Yönetimi hizmetini oluşturmaktadır. Bu hizmetin kapsamı proje içeriğine ve müşteri taleplerine göre değişiklik göstermekle birlikte iş prosesi olarak aşağıdaki modellemeden oluşmaktadır.

 

 • Teknik Bina Yönetimi

Arıza Müdahale İyileştirme Önerileri, Periyodik Bakım, İnşaat İşleri, Garanti Takibi, Sözleşme Yönetimi, Sarf Malzeme Yönetimi, Yedek Parça Yönetimi, Mevzuat Takibi, Raporlama, Tesis-Ekipman Devreye Alma ve İşletme, Enerji Yönetimi

 

 • Destek Hizmetleri

Temizlik, Güvenlik, Haşere Kontrol, Stok Takibi ve Sayım, Peyzaj, Kat Hizmetleri, Personel Temini, Araç Bakım, Çağrı Merkezi, Atık Yönetimi, Mimari Destek

 

 • Özel Çözümler

Entegre Tesis Yönetimi kapsamında ilgili himeti oluşturan ana iştigala alanları dışında aşağıdaki konu başlıklarında da “Müşterilerimize Özel Çözümler” sunmaktayız.

 1. Proje Yönetimi
 2. Organizasyon
 3. Ticari Bina Yönetimi
 4. Alan ve Taşınma Yönetimi
 5. Teknik Altyapı Desteği
 6. Bina Yönetimi